Uudised

I klassi õpilasele vajalikud koolitarbed 25/05/2016


Koosolek 19/05/2016
25. mail kell 17.00 toimub 1. klassi tulevate õpilaste vanemate koosolek.

Kevadkontsert 06/05/2016
Ootame kõiki kooli kevadkontsertile 26. mail kell 18.00.

Pakume tööd kahele klassiõpetajale 01/05/2016
Tallinna Pääsküla Gümnaasium kuulutab välja konkursi kahele klassiõpetaja ametikohale.
Tööleasumise aeg 22. august 2016. Kandideerimiseks saata avaldus ja CV  20. maiks 2016 e-posti aadressile oppejuht@paaskyla.tln.edu.ee

Aprillikuu ja maikuu toiduraha 15/04/2016

Gümnaasiumiõpilastele on aprillis ja mais toitlustamine tasuta.

Pikapäevarühma toiduraha on 1,34 eurot üks toidupäev. Vanematel palun arvestada lõplik summa vastavalt õpilase pikapäevarühmas kohal käimise alusel.  Toiduraha tasuda iga kuu viimaseks kuupäevaks.
Maksekorraldus saata e-posti aadressile: piretkoemets@paaskyla.tln.edu.ee

Saaja: ORFEUM OÜ
Arveldusarve nr. EE831010220049123019
Selgitusse märkida:
Kool
Õpilase nimi ja klass
Millise kuu eest makstakse
Pikapäevarühma õpilase toiduraha maksmisel täpsustada söömise päevad nt E,K
Viitenumber 10045
Summa


Saue vallas elava kooliealise lapse vastuvõtt 1. klassi 23/02/2016

Saue vallas elava kooliealise lapse vastuvõtuks 1. klassi saab esitada avalduse alates 2. märtsist 2016 tööpäeviti kella 9.30 - 15.00. Avaldusele lisada lapse sünnitunnistuse koopia ja vanema isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumente võib saata ka e-posti aadressile paaskyla@paaskyla.tln.edu.ee. Vanem ei pea avaldusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digiallkirjaga kinnitatud avalduse esitamise korral.

Avaldus 1. klassi astumiseks
http://paaskyla.tln.edu.ee/blanketid/Avaldus%201.%20klassi%20astumiseks.doc


Esimesse klassi astumine 2016. aastal 23/02/2016
Täpsem info Tallinna Haridusameti koduleheküljel
http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

Osalemine rahvusvahelises projektis "All quiet" ehk "Kõik on vaikne" 09/10/2015
Tallinna Pääsküla Gümnaasium osaleb kaks aastat kestvas rahvusvahelises projektis "All quiet" ehk "Kõik on vaikne". Projekti teemad on sõda, rahu ja demokraatia. Projekti peamine eesmärk on suurendada noorte huvi rahu ja demokraatia vastu, mõelda kuidas need on viimase saja aastaga muutunud ning mida need sõnad tähendavad iga inimese jaoks.
I maailmasõja suurimad lahingud toimusid Belgia territooriumil. Just neis kohtades toimuvad ka projekti tegevused. Loe lähemalt projekti kohta, vaata pilte ning loe osalejate kommentaare:
http://www.headest.ee/all-quiet/

Koolibussi sõidugraafik 06/09/2014
Sõidugraafik http://sauevald.kovtp.ee/opilasliinid