Uudised

Kooli lahtioleku ajad suvevaheajal 20/06/2016

Suvevaheajal on koolimaja avatud tööpäeviti kella 10.00 – 13.00.
04.07. - 07.08. on koolimaja suletud.

Ilusat suvevaheaega!


I klassi õpilasele vajalikud koolitarbed 25/05/2016


Saue vallas elava kooliealise lapse vastuvõtt 1. klassi 23/02/2016

Saue vallas elava kooliealise lapse vastuvõtuks 1. klassi saab esitada avalduse alates 2. märtsist 2016 tööpäeviti kella 9.30 - 15.00. Avaldusele lisada lapse sünnitunnistuse koopia ja vanema isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumente võib saata ka e-posti aadressile paaskyla@paaskyla.tln.edu.ee. Vanem ei pea avaldusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digiallkirjaga kinnitatud avalduse esitamise korral.

Avaldus 1. klassi astumiseks
http://paaskyla.tln.edu.ee/blanketid/Avaldus%201.%20klassi%20astumiseks.doc


Esimesse klassi astumine 2016. aastal 23/02/2016
Täpsem info Tallinna Haridusameti koduleheküljel
http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

Osalemine rahvusvahelises projektis "All quiet" ehk "Kõik on vaikne" 09/10/2015
Tallinna Pääsküla Gümnaasium osaleb kaks aastat kestvas rahvusvahelises projektis "All quiet" ehk "Kõik on vaikne". Projekti teemad on sõda, rahu ja demokraatia. Projekti peamine eesmärk on suurendada noorte huvi rahu ja demokraatia vastu, mõelda kuidas need on viimase saja aastaga muutunud ning mida need sõnad tähendavad iga inimese jaoks.
I maailmasõja suurimad lahingud toimusid Belgia territooriumil. Just neis kohtades toimuvad ka projekti tegevused. Loe lähemalt projekti kohta, vaata pilte ning loe osalejate kommentaare:
http://www.headest.ee/all-quiet/

Koolibussi sõidugraafik 06/09/2014
Sõidugraafik http://sauevald.kovtp.ee/opilasliinid