Tallinna Pääsküla Gümnaasium

ootab oma meeskonda

·         klassiõpetajat

·         HEV koordinaatorit (soovitavalt sotsiaalpedagoog, eripedagoogi või psühholoogi haridusega)

Edukal kandidaadil on

·         täidetud kvalifikatsiooninõuded või ta õpib vastaval erialal,

·         väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus,

·         digitaalne kirjaoskus,

·         avatus uuendustele.

Kool pakub

·         nüüdisaegset töökeskkonda,

·         eneseteostuse, arengu- ja koolitusvõimalusi,

·         toredat ja toetavat meeskonda.

Konkursist osavõtuks esitada avaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendava dokumendi koopia.

 

HEV koordinaatori tööleasumise aeg on 02.05.2018.

HEV koordinaator - dokumendid saata hiljemalt 18.04.2018 aadressil oppejuht@paaskyla.tln.edu.ee

 

Klassiõpetaja tööleasumise aeg on 21.08.2018.

Klassiõpetaja dokumendid saata hiljemalt 02.05.2018 aadressil oppejuht@paaskyla.tln.edu.ee