Tervisenõukogu liikmed: 

1.    Merike Truu – õppealajuhataja

2.    Tiina Saarpuu – sotsiaalpedagoog

3.    Pille Elmre – eripedagoog

4.    Eva Laidvee - kehalise kasvatuse õpetaja

5.    Inga Raudsepp – medõde

6.    Meelis Antoi - lastevanemate esindaja

7.    Tiina Lättemäe - kohaliku omavalitsuse esindaja

8.    Liis Enson - huvijuht