Tervisenõukogu:

 

Pille Elmre – eripedagoog

Liis Enson - huvijuht

Kristiine Vahtramäe- rütmika õpetaja

Maris Veller - õpetaja

Inga Raudsepp - medõde

Tiina Saarpuu - sotsiaalpedagoog

Merike Truu –  õppealajuhataja

Eve-Viktoria Lasberg – lastevanemate esindaja

Robi Pärnik - õpilasesinduse esindaja

Ene Urman- majandusjuht

Janika Kleemann- Nõmme LOV terviseedenduse peaspetsialist