Pääsküla Gümnaasiumis armastatakse muusikat

Pääsküla Gümnaasiumis armastatakse muusikat. Mitmete traditsioonide algatajad olid kauaaegsed muusikaõpetajad Kadi Härma ja Hele-Mall Järv. Nende tööd jätkavad kooli praegused muusikaõpetajad Lilian Reinmets ja Heddi Reinsalu.

Koolis tegutsevad mudilaskoor, lastekoor, segakoor. Mõnel aastal on tegutsenud ka poistekoor ja neidude koor. Alates 1987.a. on osaletud kõikidel Laulupidudel ning Nõmme laulupäevadel. Koorid, ansamblid ja solistid esinevad igal kooliaktusel või pidustusel. Mudilaskoori uueks traditsiooniks on käia esinemas erinevates Mustamäe lasteaedades.

Iga-aastaseks traditsiooniks on kujunenud jõulude eel Kaarli kirikus toimuv jõulukontsert ning kevadkontsert, kuhu koguneb kogu kool. Kontsertidel lauldakse koos koolipere ja lastevanematega armsaks saanud ühislaule.

Üks kooliaasta oodatumaid sündmusi on 1991. aastal alguse saanud muusikasõprade lemmiküritus, koolisisene solistide ja duettide lauluvõistlus KOOLIVISIOON. Koolivisioonil saadab lauljaid professionaalsetest muusikutest koosnev saateansambel. Üritus toimub pimendatud saalis, kus kasutatakse professionaalset heli-ja valgustehnikat. Igale osalejale on meened sõbralikelt sponsoritelt ja lahketelt lapsevanematelt. Julgemad laululoojad on esitanud oma kirjutatud laule - Ilona Talumets, Ester Bogdanov ja Kent Raju. Vaatamata tihedale esinemisgraafikule on andnud oma nõusoleku lauljate hindamiseks ja paari laulu esitamiseks Maarja-Liis, Koit Toome, Jaagup koos Terminaatoriga, Eda-Ines Etti, Tanel Padar, Sullivan, Tiiu Tulp, Janne Saar (viimased kolm on meie kooli vilistlased).

Peale tuntud lauljate on hindamise rasket tööd teinud Eve Viilup, Aivar Mäe, Indrek Vijard, Jan Roosaar, Ülo Vinter, Evi Eespere, Inge Raudsepp, Ene Kangron. Tähtsamad ja suuremad muusikaüritused võetakse videolindile ning neid saab pärast koos vaadata, analüüsida. Salvestused on heaks abivahendiks ka muusikatundide illustreerimisel. Solistid on osa võtnud erinevatest lauluvõistlustes, näiteks Tähtede laul, Laulukarussell ja Kaks Takti Ette.

2012. aastal toimus esmakordselt väiksematele laululastele mõeldud lauluvõistlus MINIVISIOON, kuhu on oodatud osalema ka Nõmme lasteaedade tublid laululapsed ning esimese kooliastme väiksemad solistid. MINIVISIOONi tublimad esinejad pääsesid edasi ka võistlema KOOLIVISIOONILE. Loodame, et see traditsioon jääb püsima ja on uutele solistidele heaks kasvulavaks.

Kui 2006. aasta jaanuaris asus tööle noor muusikaõpetaja Lilian Reinmets, hoogustus tema eestvedamisel kooli ansamblitegevus. Lilian laulab aastaid ansamblis Indigolapsed ning oma kogemused laulja- ja ansamblitööst annab ta edasi oma õpilastele. Lauljast muusikaõpetaja on õpilastele, kes alles kujunevad lauljateks, väga heaks eeskujuks ja motivaatoriks.  Õpilastel on võimalus õppida Liliani juhendamisel kitarri, basskitarri ja trummimängu. Trummikomplekti kinkis koolile Nõmme Linnaosavalitsus. Meie kooli solistid ja bänd erinevates koosseisudes on igal aastal esinenud kodukandi üritusel “Nõmme kevad”.

Õpetaja Reinmets töötab Pääsküla Gümnaasiumi 3. – 12. klasside muusikaõpetajana ja on lastekoori ja segakoori juhendaja. Lisaks igapäevasele koolitööle õpib õpetaja Reinmets Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorantuuris ning on Nõmme Õpetajate naiskoori dirigent.

Algklasside muusikaõpetaja  ja mudilaskoori juhendaja Heddi Reinsalu asus Pääsküla Gümnaasiumisse tööle 2011. aasta sügisel.  Õpetaja Reinsalu on 8 aastat töötanud lasteaia muusikaõpetajana, lõpetanud Tallina Ülikooli kasvatusteaduste magistrantuuri ja pälvinud 2010. aastal Haridusasutuste Kvaliteediauhinna „Hea õpetaja“.  Lisaks lasteaia- ja koolitööle koolitab õpetaja Reinsalu muusika-, lasteaia- ja liikumisõpetajaid ning logopeede Tallinna Ülikooli  ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täiendõppekeskustes ning Hea alguse koolituskeskuses.

2013. aasta sügisest asendab õpetaja Heddi Reinsalut lapsehoolduspuhkuse tõttu õpetaja  Reet Ristmägi. Ta on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bakalaureuseõppe 2013. aastal. Reet on kirglik klaverimängija, aga hea meelega puhub ka saksofoni: näiteks mängib ta sopranit Tallinna Saksofoniorkestris. Aastast 2011 on ta seotud Kammernaiskooriga Sireen, milles on üles astunud nii laulja, dirigendi kui kontsertmeistrina.

Pääsküla Gümnaasiumi esimeses kooliastmes toimuvad loovuse tunnid, mille üks osa on muusikaline loovus. Muusikaõpetajad suunavad lapsi loovale eneseväljendusele läbi muusikalise liikumise, pillimängu, joonistamise, häälemängude, näitlemise ja filmitegemise.